Ļoti Tīras Gāzes

99,996 %

Dažreiz pat vismazākais piemaisījumu daudzums var radīt problēmas. Tādos gadījumos ir nepieciešamas ļoti tīras gāzes.
Gāzu tīrību parasti izsaka, apvienojot tīrības vienību N ar attiecīgo skaitli, piemēram, N46. Šādu apzīmējumu piešķir gāzei ar procentuālo saturu 99,996%. Tas nozīmē, ka gāzes tīrības rādītājā ir četri devītnieki (9) un tas beidzas ar ciparu seši (6).

Mēs piegādājam šādas ļoti tīras gāzes:

 • Amonjaks, NH3
 • Argons, Ar
 • Acetilēns, C2H2
 • Slāpekļa oksīds, N2O
 • Etilēns, C2H4
 • Skābeklis, O2
 • Hēlijs, He
 • Oglekļa dioksīds, CO2
 • Oglekļa monoksīds, CO
 • Metāns, CH4
 • Propāns, C3H8
 • Sēra heksafluorīds, SF6
 • Sintētiskais gaiss, 20,9% O2 + N2
 • Slāpeklis, N2
 • Ūdeņradis, H2

Turpmākajā tabulā ir iekļautas vistipiskākās gāzu tīrības klases un to piemaisījumu kopējais saturs.​

Sazinieties ar mums, lai veiktu pasūtījumu

  [recaptcha]

  Start typing and press Enter to search