Pārtikas Gāzes

Kā paildzināt produkta glabāšanas laiku?

Parasti lietojamā metode pārtikas produktu glabāšanas ilguma palielināšanai ir iepakošana mainīta sastāva atmosfērā (MAP). Iekārtā iepakojumā esošo gaisu aizstāj ar aizsarggāzu maisījumu.
Parasti gāzu maisījumos lieto dažādas koncentrācijas oglekļa dioksīdu un slāpekli. Gaisā esošais skābeklis veicina aerobo mikroorganismu augšanu, kas parasti bojā svaigos pārtikas produktus.
Oglekļa dioksīds ir skābs, tāpēc tas palēnina mikroorganismu augšanu, turpretī inerto slāpekli lieto kā pildījuma gāzi. Lai saglabātu gaļas sarkano krāsu, var lietot arī oglekļa dioksīda un skābekļa maisījumu,
Mainītas atmosfēras iepakojumā produkta kvalitāte neuzlabojas un tai ir jābūt labai jau sākotnēji. Pārtikas produkta kvalitāti var saglabāt, ja visā pārtikas piegādes ķēdē bez pārtraukumiem ir nodrošināta nepieciešamā (zemā) temperatūra.

Atmosfēras mainīšanas procesā parasti cenšas samazināt skābekļa (O2) saturu (no 20,9 līdz 0%), lai palēninātu aerobo mikroorganismu augšanu un nepieļautuoksidēšanās reakcijas. Aizvadīto skābekli var aizstāt ar slāpekli (N2) – vispāratzītu inerto gāzi – vai oglekļa dioksīdu (CO2), kas var mazināt pH vai nomākt baktēriju augšanu. Gaļas sarkanās krāsas saglabāšanai var lietot oglekļa monoksīdu.

Putu radīšana dzirkstošajiem dzērieniem
Dzērienu karbonizēšana ar augstākās tīrības pakāpes oglekļa dioksīdu (CO2)

Contact us to make an order

    [recaptcha]

    Start typing and press Enter to search